Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hasznos linkek

 

Megjelentek a Sághegy LEADER Egyesület helyi Pályázati felhívásai!

  • A VP6-19.2.1.-74-1-17 A helyi vállalkozók, szolgáltatók és termelők műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása (eszköz beszerzés) (pdf)
  • A VP6-19.2.1.-74-2-17 A helyi vállalkozások és termelők versenyképességének növelése (pdf)
  • AVP-19.2.1.-74-3-17 Szálláshelyhez nem köthető turisztikai attrakció fejlesztése, aktív szabadidő eltöltési lehetőségek biztosítása (pdf)
  • VP6-19.2.1-74-4-17 Civil szervezetek eszközbeszerzésének segítése, közterületi zöldterületeink karbantartásához szükséges eszközbeszerzések támogatása (pdf)
  • VP6-19.2.1-74-5-17 Természeti és kulturális örökségünk védelme, megőrzése és fenntartása (pdf)
  • VP6-19.2.1-74-6-17 Helyben foglalkoztatás segítése, eszköz beszerzések támogatása, szociális célú bérlakások komfort fokozatának növelése (pdf)

 


Tisztelt Érdeklődő!

A Sághegy LEADER Egyesület tagsága a 2017. május 23-i közgyűlésen elfogadta a determináció miatt módosított forráskeretű Helyi Fejlesztési Stratégiát.

Melléklet:

  • forrás felosztás 2017.05.23. (pdf)
  • HFS 2014-2020-kozgyules 2017 05 23 determinacio utan (.pdf)

 

SLE munkaszervezet


HFS-végleges - 2014-2020 új arculati elemekkel (.pdf)

forrás felosztás 2016 .05.19. kgy-tervezői után (.pdf)

 


SÁGHEGY LEADER EGYESÜLET kedvezményezett, tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettsége:

Kedvezményezett neve: SÁGHEGY LEADER EGYESÜLET

Projekt címe: HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ELKÉSZÍTÉSE

Támogatás összege: 10 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A Sághegy LEADER Egyesület a 2014-2020-as tervezési időszak fejlesztési elképzeléseit, célkitűzéseit, intézkedéseit, a fejlesztési forrás felosztását, a kedvezményezettek körét, a támogatási intenzitásokat nevesítette a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése során. 

Munkánk során a 2007-2013-as ciklus tapasztalatait elemeztük, értékeltük, helyzetfeltárási kutatásokat végeztünk. Projekt Adatlapok kitöltése, fórumok, egyeztetések segítették a helyi igények megfogalmazását. Munkaszervezeti megbeszélések, munkacsoport, Tervező koordinációs Csoport, elnökségi ülés adott teret a fejlesztési célt szolgáló intézkedések összeállításának. 58 település területére határoztuk meg a fejlesztési szükségleteket és lehetőségeket, az esélyegyenlőség biztosítását. Cselekvési, kommunikációs és monitoring értékelési, pénzügyi tervet állítottunk össze.

Projekt befejezése: 2016. május 19.

Projekt azonosító száma: 1753251406

Csatolmány: 

Projekt tábla HFS elkészítése (.pdf)
Kedvezményezett kötelezettség teljesítése(.docx)


HFS tervezés honlapra (.docx)

Forrás felosztás (.xlsx)

HFS Intézkedések 2014-2020 (.pdf)

HFS tervezet 2016. január 27. (docx)


Tisztelt Érdeklődő!

A Sághegy LEADER Egyesület 2016. január 27-i közgyűlésén elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 tervezetet, a HFS Intézkedéseket és a HFS forrás felosztását.


HFS forrás felosztás (xlxs)

HFS Intézkedések (docx)

HFS tervezet (pdf)

HFS tervezés során résztvevők szféránként  és településenként (.xlsx)

Szakmai beszámoló HFS tervezés (.doc)

PROJEKT ADATLAP összefoglaló táblázat 2014-2020 tervezés (.xlsx)

Meghívó Közgyűlésre.doc

Meghívó Tervező Koordinációs Csoport ülésre (.pdf)

HFS végleges. docx

Meghívó, egyeztető Fórum (.pdf)

HFS tervezésben résztvevők száma (.pdf)

forrás felosztás 2016 .05.19. kgy-tervezői után.(xlsx)

Intézkedések 2015 05 19 (.docx)