Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hasznos linkek

 

Bankszámlaszám változás

2017-02-24

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Ezúton értesítjük önöket, hogy Egyesületünk bankszámlaszáma 2017. március 1-től megváltozik. A Savaria Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlaszámunk helyett ezen időponttól

a Rajkai Takaréknál vezetett 59500186 – 11122805 számú bankszámlára kérjük a

2017. évi (vagy az esetleges korábbi elmaradásokkal növelt) tagdíjat befizetni. A hamarosan kiírásra kerülő LEADER pályázatokról Munkaszervezetünk tájékoztató fórumokat szervez, melyek helyéről és időpontjáról a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást!

Egyesületünk aktuális híreiről leggyorsabban facebook oldalunkról (https://www.facebook.com/S%C3%A1ghegy-Leader-Egyes%C3%BClet-110604785677890/) vagy honlapunkról (www.saghegyleader.hu) tájékozódhatnak!

 

SLE Munkaszervezet

- Pályázat -

2017-02-23

Tisztelt Érdeklődő!

Megjelent a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 28. naptól van lehetőség. Az első beadási szakasz  2017. május 29-ig tart.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12,64 milliárd Ft.

Támogatást igénylők köre (Mindkét célterület esetében):

  • a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
  • b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

A felhívás dokumentumai elérhetők az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7413-17-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse

 

SLE munkaszervezet

Vidékjáró - adatkérő

2017-02-16

Tisztelt Településvezetők!

A Vidékjáró szervezői ebben az évben is szeretnék országos szinten információkat szolgáltatni az érdeklődők számára a különböző vidéki helyszíneken megrendezésre kerülő, alapvetően a térségbe látogató turistákat megszólító programokról, fesztiválokról. Annak érdekében, hogy minél több rendezvényről egy helyen álljon rendelkezésre információ, a Vidékjáró a LEADER HACS-ok segítő közreműködését is kéri a kiemelt fontosságú, hagyományőrző/folklór, aktív, zöld, kézműves, kulturális, gasztronómia/bor tematikájú programokkal kapcsolatos tudnivalók összegyűjtésében.

Amennyiben az önök településén 2017. évben kiemelt fontosságú (megyei, régiós, országos jelentőségű) program kerül megszervezésre, kérem, hogy a csatolt táblázat kitöltésével segítsék munkánkat!

A kitöltött táblázatot a saghegyleader@invitel.hu e-mail címre szíveskedjenek visszaküldeni legkésőbb 2017. február 20-án éjfélig!

A beküldött programok egy közös táblázatban kerülnek megküldésre a Vidékjáró számára.

  • - táblázat (xls)

Közreműködésüket előre is köszönjük!

 

SLE Munkaszervezet

Átalakul az MVH

2017-01-09

 

Január 1-től átalakult az MVH

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnt.

Az MVH mint kifizető ügynökség általános jogutódja a Magyar Államkincstár. Az MVH megyei kirendeltségei a megyei kormányhivatalok részeként működnek. Az illetékes hatóság december 27-én megadta a kifizető ügynökség feltételes akkreditációját, amely alapján 2017. január 1-jétől kezdődően zavartalanul folyik tovább az agrár-vidékfejlesztési forrásokkal kapcsolatos kérelemkezelési és kifizetési feladatok ellátása.

Link: www.mvh.allamkincstar.gov.hu

Ügyfélfogadás

2016-12-21

 

A Sághegy LEADER Egyesület Munkaszervezeti irodájának ügyfélfogadása az ünnepi időszak alatt:

2016. december 22-ig a megszokott ügyfélfogadás szerint.

2016. december 23. Telefonos ügyelet (Telefon: 06 30 260 3742)

2016. december 27-30. Telefonos ügyelet (Telefon: 06 30 260 3742)

2017. január 2-től a megszokott ügyfélfogadás szerint.

 

SLE Munkaszervezet

Lesz e tovább? Vidékfejlesztés 2020 után

2016-12-20

 

Az Európai Parlament már dolgozik a 2020 utáni vidékfejlesztési rendszeren, októberben közzétettek erről egy 300 oldalas angol nyelvű tanulmányt (link).

Ugyanerről egy rövid magyar nyelvű vezetői összefoglaló (link), és a benne foglaltak röviden:


Pályázat

2016-12-12

Tisztelt Érdeklődő!

Megjelentek a 2017. évi Egyházi célú támogatási pályázatok

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felhívja a  jogosultak körét (egyházak, egyházi intézmények, nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személyek és egyéb egyházi szervezetek), hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatási felhívást tett közzé, melynek keretében egyedi támogatási igény nyújtható be az alábbi két előirányzat valamelyikére:

  • egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása

(EGYH-KCP-17); Igényelhető támogatás: min.150 ezer – max. 5 millió Ft

  • egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása

(EGYH-EOR-17); Igényelhető támogatás: min. 1 millió Ft – max. 35 millió Ft

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2016. december 21.

A felhívás és mellékletei az alábbiakban elérhetőek:

www.emet.gov.hu

Csatolmány: Felhívás pdf

Az EMVA Irányító Hatóságának közleménye szerint változik a projekt költségek elszámolhatósága

2016-11-03


A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett pályázati felhívások mentén, az előzetes helyszíni szemlét megelőzően végrehajtott beruházási, felújítási munkálatokat a támogatási kérelem benyújtást követő napon a támogatást igénylő a felhívás adott pontjában ismertetett korlátokkal megkezdheti.

Az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett felújítás vagy bővítés a projekt egészének megvalósítását és támogatásban részesíthetőségét nem érinti, ugyanakkor az így felmerült költségek a projekt részeként nem számolhatóak el.

 

SLE munkaszervezet

Aktuális pályázati információk:

2016-10-24

1. A "Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása" című felhívás (kódszáma: VP6-6.2.1-16) kapcsán a pályázatok beadásának kezdete nem fog változni. A felhívásban meghatározottaknak megfelelően fog megnyílni a pályázat.

 

2.A "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" című felhívás (kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) a társadalmi vitát követően némi változtatásokkal újra visszakerült a minőségbiztosításra. A felhívás a tervek szerint november elején fog megjelenni (beadás kezdete január eleje).

Újabb vidékfejlesztési pályázatok jelennek meg ősszel

2016-09-29

 

Az ősszel újabb pályázati dömping várható a Vidékfejlesztési programban, az év végéig mintegy 200 milliárd forint keretre jelennek meg kiírások - mondta Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára kedden háttérbeszélgetésen, Budapesten.