Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hasznos linkek

 

XXI. Agrárexpo

2017-05-15

Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatásul küldöm a XXI. Pápai Agrárexpo meghívóját, információs anyagait, mely rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők!

 

SLE munkaszervezet

Beszámolók

2017-04-13

  • SÁGHEGY LEADER EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2016.06.10-2016.12.31 (.pdf)
  • SÁGHEGY LEADER EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2017.01.01-2017.03.31 (.pdf)

 

Összefoglaló készült az új vidékfejlesztési pályázatokról

2017-03-27

A kiírásra váró vidékfejlesztési pályázatokról készített összegfoglalót a Takarék Agrár Központ. Az elemzés szerint VP keret közel 94 százaléka már megtalálta a célját. A pályázatok elkészítéséhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is segítséget nyújt.

A Takarék Agrár Központ hangsúlyozza, a Vidékfejlesztési Program ebben az évben kifut, e hónap végéig az utolsó pályázatokat is kiírják – még 13-at –, ezért most kell a beruházásokat megalapozni! „Ehhez a soha nem látott mélységekben lévő kamatszint is erős motiváció” – jegyezték meg.

A központ összefoglalója szerint az 1296 milliárd forint – ami a VP kerete 2020-ig – közel 94 százaléka már megtalálta a célját. Eddig 53 pályázat keretében 1159 milliárd forintnyi pályázati forrást hirdettek meg. Ezekből 17 nyitott pályázat (241 milliárd Ft értékben), miközben még nem nyitottak meg 8 pályázatot (110 milliárd Ft értékben). Pályázati döntés azonban mindössze egy beruházási pályázat esetén született – több, mint 6 milliárd forint értékben –, és ez a „Trágyatároló építése” felhívás volt. Az központ megjegyzi, hogy az agrár-környezetgazdálkodási pályázat esetén területi anomáliákat szült az új kritériumrendszer, ami miatt egy második körben is meghirdették (az első 203 milliárd forintot követően) 40 milliárd forint keretösszeggel a pályázatot. Itt a hektáronkénti állatlétszám lett a legfontosabb kiválasztási szempont.

Mint írják, a beruházási pályázatok tekintetében a 2-5-szörös túljelentkezés a jellemző, s ezen arányoktól való eltérés problémákra utalhat. Ha ugyanis a túljelentkezés a kétszeres szintet sem éri el, az azt jelezheti, hogy a pályázat túl szigorú, míg az ötszörösnél is nagyobb érdeklődés túlzott engedékenységet sejtethet. A központ szerint a magas támogatási igény nem feltétlen jelenti a pályázók tömeges elutasítását. Hiszen a kistermelők a nagyokkal szembeni minél hangsúlyosabb támogatása emeli a sikeres pályázók arányát. Másrészről viszont ezt a rátát rontja, hogy egy kiíráson belül több célterület között is változik az igénylési arány, ugyanis a beruházási „zseb” minden esetben túlterheltebb, mint az energiahatékonysági zseb, utóbbi esetében azonban még a kiírt összeget sem érte el az igénylés.

A részletes elemzés és a várható pályázatok listája itt megtekinthető.

A vidékfejlesztési pályázatok elkészítéséhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is segítséget nyújt. A NAK több mint 200 pályázatíróval áll kapcsolatban, az ország teljes területén van aktív pályázatíró, akik a VP minden pályázati jogcímében tudnak segítséget nyújtani. További információkért Pályázati Tanácsadó Hálózat szakértőit lehet keresni!

 

(nak.hu)

Bankszámlaszám változás

2017-02-24

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Ezúton értesítjük önöket, hogy Egyesületünk bankszámlaszáma 2017. március 1-től megváltozik. A Savaria Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlaszámunk helyett ezen időponttól

a Rajkai Takaréknál vezetett 59500186 – 11122805 számú bankszámlára kérjük a

2017. évi (vagy az esetleges korábbi elmaradásokkal növelt) tagdíjat befizetni. A hamarosan kiírásra kerülő LEADER pályázatokról Munkaszervezetünk tájékoztató fórumokat szervez, melyek helyéről és időpontjáról a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást!

Egyesületünk aktuális híreiről leggyorsabban facebook oldalunkról (https://www.facebook.com/S%C3%A1ghegy-Leader-Egyes%C3%BClet-110604785677890/) vagy honlapunkról (www.saghegyleader.hu) tájékozódhatnak!

 

SLE Munkaszervezet

- Pályázat -

2017-02-23

Tisztelt Érdeklődő!

Megjelent a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 28. naptól van lehetőség. Az első beadási szakasz  2017. május 29-ig tart.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12,64 milliárd Ft.

Támogatást igénylők köre (Mindkét célterület esetében):

  • a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
  • b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

A felhívás dokumentumai elérhetők az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7413-17-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse

 

SLE munkaszervezet

Vidékjáró - adatkérő

2017-02-16

Tisztelt Településvezetők!

A Vidékjáró szervezői ebben az évben is szeretnék országos szinten információkat szolgáltatni az érdeklődők számára a különböző vidéki helyszíneken megrendezésre kerülő, alapvetően a térségbe látogató turistákat megszólító programokról, fesztiválokról. Annak érdekében, hogy minél több rendezvényről egy helyen álljon rendelkezésre információ, a Vidékjáró a LEADER HACS-ok segítő közreműködését is kéri a kiemelt fontosságú, hagyományőrző/folklór, aktív, zöld, kézműves, kulturális, gasztronómia/bor tematikájú programokkal kapcsolatos tudnivalók összegyűjtésében.

Amennyiben az önök településén 2017. évben kiemelt fontosságú (megyei, régiós, országos jelentőségű) program kerül megszervezésre, kérem, hogy a csatolt táblázat kitöltésével segítsék munkánkat!

A kitöltött táblázatot a saghegyleader@invitel.hu e-mail címre szíveskedjenek visszaküldeni legkésőbb 2017. február 20-án éjfélig!

A beküldött programok egy közös táblázatban kerülnek megküldésre a Vidékjáró számára.

  • - táblázat (xls)

Közreműködésüket előre is köszönjük!

 

SLE Munkaszervezet

Átalakul az MVH

2017-01-09

 

Január 1-től átalakult az MVH

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnt.

Az MVH mint kifizető ügynökség általános jogutódja a Magyar Államkincstár. Az MVH megyei kirendeltségei a megyei kormányhivatalok részeként működnek. Az illetékes hatóság december 27-én megadta a kifizető ügynökség feltételes akkreditációját, amely alapján 2017. január 1-jétől kezdődően zavartalanul folyik tovább az agrár-vidékfejlesztési forrásokkal kapcsolatos kérelemkezelési és kifizetési feladatok ellátása.

Link: www.mvh.allamkincstar.gov.hu

Ügyfélfogadás

2016-12-21

 

A Sághegy LEADER Egyesület Munkaszervezeti irodájának ügyfélfogadása az ünnepi időszak alatt:

2016. december 22-ig a megszokott ügyfélfogadás szerint.

2016. december 23. Telefonos ügyelet (Telefon: 06 30 260 3742)

2016. december 27-30. Telefonos ügyelet (Telefon: 06 30 260 3742)

2017. január 2-től a megszokott ügyfélfogadás szerint.

 

SLE Munkaszervezet

Lesz e tovább? Vidékfejlesztés 2020 után

2016-12-20

 

Az Európai Parlament már dolgozik a 2020 utáni vidékfejlesztési rendszeren, októberben közzétettek erről egy 300 oldalas angol nyelvű tanulmányt (link).

Ugyanerről egy rövid magyar nyelvű vezetői összefoglaló (link), és a benne foglaltak röviden:


Pályázat

2016-12-12

Tisztelt Érdeklődő!

Megjelentek a 2017. évi Egyházi célú támogatási pályázatok

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felhívja a  jogosultak körét (egyházak, egyházi intézmények, nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személyek és egyéb egyházi szervezetek), hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatási felhívást tett közzé, melynek keretében egyedi támogatási igény nyújtható be az alábbi két előirányzat valamelyikére:

  • egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása

(EGYH-KCP-17); Igényelhető támogatás: min.150 ezer – max. 5 millió Ft

  • egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása

(EGYH-EOR-17); Igényelhető támogatás: min. 1 millió Ft – max. 35 millió Ft

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2016. december 21.

A felhívás és mellékletei az alábbiakban elérhetőek:

www.emet.gov.hu

Csatolmány: Felhívás pdf