Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hasznos linkek

 

Meghívó

2019-10-15


A Sághegy LEADER Egyesület 2019. október 24-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel tisztújító közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom!

  • Az ülés helye: 9600 Sárvár, Várkerület 2. (a Városháza nagyterme)

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés ugyanazon a helyen és napon, 17.30 órakor kerül megtartásra, a napirendi pontok változatlanul hagyása mellett.

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes!

A Sághegy LEADER Egyesület tagja, vagy tagjának képviselője cégszerű aláíráshoz – a bírósági bejegyzés szerint – bélyegzőt is szíveskedjen magával hozni!

Amennyiben az egyesületi tag, vagy a tag hivatalos képviselője nem tud részt venni a közgyűlésen, őt szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazott képviselheti.

Tervezett napirend:

  1. Köszöntő
  2. Tájékoztató szervezeti és működési kérdésekről
  3. Az egyesület elnökének, alelnökének, 3 elnökségi tagjának, a felügyelőbizottság elnökének, illetve a felügyelőbizottság 2 tagjának megválasztása a jelölőbizottság előterjesztése alapján.
  4. Egyebek

A tervezett napirend fontossága miatt minden tag, köztük az újonnan megválasztott polgármesterek megjelenésére feltétlenül számítok!

Sárvár, 2019. október 15.