Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hasznos linkek

 

Másodszor ülésezett a Helyi Bíráló Bizottság

2019-04-02

2019. március 28-án 38 db LEADER pályázat támogathatóságáról döntött a Sághegy LEADER Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága

Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Irányító Hatósága által jóváhagyott Helyi Fejlesztési Stratégia alapján gazdaságfejlesztésre irányuló, valamint közösségi célú felhívások keretében hirdette meg azokat a fejlesztési célokat, melyek megvalósítására a térségi szereplők támogatást igényelhetnek.

LEADER alapelvek alapján a Helyi Akciócsoport által létrehozott Helyi Bíráló Bizottság (HBB) dönt a projektek támogathatóságáról az Irányító Hatóság által jóváhagyott ügyrend szerint.

A HBB térségünkben 10 tagból és 2 póttagból áll. Megválasztásukkor érvényesült a három szektor (köz, civil, vállalkozói) arányos és kiegyensúlyozott képviselete.

A március 28-án megtartott ülésen a két civil szervezetek számára kiírt jogcímben, és egy elmaradt gazdaságfejlesztési pályázatról - ezek 2018. szeptember 30-ig, illetve augusztus 31-ig beérkezett kérelmek - született döntés.

A szakaszzárás napjáig 28 db pályázat érkezett be Civil szervezetek eszközbeszerzésének segítése, közterületi zöldterületeink karbantartásához szükséges eszközbeszerzések támogatása c. felhívásra 36.027.815 Ft támogatási igénnyel.

A Természeti és kulturális örökségünk védelme, megőrzése és fenntartása c. felhívásra 10 db kérelem érkezett be 29.199.707 Ft támogatási igénnyel.

A helyi vállalkozások és termelők versenyképességének növelése jogcímben az előző HBB ülésről technikai problémák miatt 1 db kérelem lemaradt 5.000.000 Ft támogatási igénnyel, erről jelen ülésén döntött a bizottság.

A HBB döntését az Irányító Hatóság részére továbbítjuk a végső jogosultsági ellenőrzésre és kötelezettségvállalásra. A HBB döntéséről a projektgazdák elektronikus formában kapnak tájékoztatást az ülést követő egy héten belül, addig is a tagokat titoktartási kötelezettség terheli!

A kötelezettségvállalást követően kezdődik meg a Támogató Okiratok kiküldése. Az okiratok kézhezvételétől számítva a nyerteseknek 24 hónap áll rendelkezésükre projektjük megvalósítására. Amennyiben a projektgazda már a projektjük benyújtását követő naptól megkezdte a megvalósítást, úgy a megkezdés napjától számítódik a 2 év.

SLE munkaszervez