Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hasznos linkek

 

Jóváhagyott Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS)

2019-03-04


2019. február 28-án
74 db LEADER pályázat támogathatóságáról döntött a Sághegy LEADER Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága

Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Irányító Hatósága által jóváhagyott Helyi Fejlesztési Stratégia alapján gazdaságfejlesztésre irányuló, valamint közösségi célú felhívások keretében hirdette meg azokat a fejlesztési célokat, melyek megvalósítására a térségi szereplők támogatást igényelhetnek.

LEADER alapelvek alapján a Helyi Akciócsoport által létrehozott Helyi Bíráló Bizottság (HBB) dönt a projektek támogathatóságáról az Irányító Hatóság által jóváhagyott ügyrend szerint. A HBB térségünkben 10 tagból és 2 póttagból áll. Megválasztásukkor érvényesült a három szektor (köz, civil, vállalkozói) arányos és kiegyensúlyozott képviselete.

A február 28-án megtartott ülésen a három gazdaságfejlesztésre irányuló jogcímben a 2018. augusztus 31-ig beérkezett kérelmekről született döntés. A szakaszzárás napjáig 66 db pályázat érkezett be Helyi vállalkozók, szolgáltatók és termelők műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása c. felhívásra 134.466.920 Ft támogatási igénnyel.

A helyi vállalkozások és termelők versenyképességének növelése c. felhívásra 24 db kérelem érkezett be 127.448.323 Ft igénnyel. A szálláshelyhez nem köthető turisztikai attrakciók fejlesztése c. felhívásra 7 db pályázat érkezett be 42.453.768 Ft támogatási igénnyel.

A HBB döntését az Irányító Hatóság részére továbbítjuk a végső jogosultsági ellenőrzésre és kötelezettségvállalásra. A HBB döntéséről a projektgazdák elektronikus formában kapnak tájékoztatást az ülést követő egy héten belül, addig is a tagokat titoktartási kötelezettség terheli!

A kötelezettségvállalást követően kezdődik meg a Támogató Okiratok kiküldése. Az okiratok kézhezvételétől számítva a nyerteseknek 24 hónap áll rendelkezésükre projektjük megvalósítására. Amennyiben a projektgazda már a projektjük benyújtását követő naptól megkezdte a megvalósítást, úgy a megkezdés napjától számítódik a 2 év.

Sághegy Leader Egyesület